Tìm kiếm

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Thiếu hụt chất dinh dưỡng ở cây hoa hồng

Để chăm sóc tốt cây hoa hồng, ngoài việc phòng trừ sâu bệnh theo quan sát chủ quan và kinh nghiệm của người trồng hoa hồng. Thì việc hiểu đư...

Vẻ đẹp hoa hồng leo Falstaff Rose

Là giống hồng leo ngoại được du nhập vào Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây, hoa hồng leo Falstaff Rose với màu đỏ thắm kết hợp với hư...

BỘ SƯU TẬP 120 GIỐNG HOA HỒNG CỔ TRÊN THẾ GIỚI P3

Nhóm hoa hồng leo (tiếp) BỘ SƯU TẬP 120 GIỐNG HOA HỒNG CỔ TRÊN THẾ GIỚI P2 BỘ SƯU TẬP 120 GIỐNG HOA HỒNG CỔ TRÊN THẾ GIỚI P1 Hồng leo Cẩ...

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở CÂY HOA HỒNG

BỆNH HẠI CÂY HOA HỒNG - DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở một số nhà vườn trồng hoa hồng thường thấy hiện tượng đốm đen ở đỉnh sinh trưở...

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

BỘ SƯU TẬP 120 GIỐNG HOA HỒNG CỔ TRÊN THẾ GIỚI P2

Nhóm hoa hồng leo (ti ếp) Gi ống  hoa hồng leo Loan Vũ (t ên khoa học Soeur Emmanuelle Rose) Hoa hồng leo Loan Vũ là hoa hồng nhập ...