Tìm kiếm

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

THỪA HOẶC THIẾU NITROGEN QUAN TRỌNG THẾ NÀO VỚI CÂY TRỒNG?

Câu hỏi: Nếu dư thừa hoặc thiếu nitrogen (Nito) đối với cây trồng quan trong như thế nào?


Các hiện tượng dư thừa hay thiếu hụt Nitrogen (N) đối với cây trồng đều ảnh hưởng rất lớn tới quán trình sinh trưởng & phát triển của cây trồng.

Nếu thừa Nito.
Khác với các nguyên tố khác, việc thừa N có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất ở cây trồng. Cây sinh trưởng quá mạnh, thân lá tăng nhanh mà mô cơ giới kém hình thành nên cây rất yếu, dễ bị đổ, giảm năng suất nghiêm trọng và có trường hợp không có thu hoạch.

Xem thêm bài:  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN BÓN


Nếu thiếu Nito chamsochoahong.com
 

Cây thiếu N cây sinh trưởng kém, Chlorophyll không được tổng hợp đầy đủ, lá vàng, đẻ nhánh và phân cành kém, sút giảm hoạt động quang hợp và tích lũy, giảm năng suất. Tùy theo mức độ thiếu đạm mà năng suất giảm nhiều hay ít.
Trong trường hợp có triệu chứng thiếu đạm (N) thì chỉ cần bổ sung phân đạm là cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Hiện tượng thiếu nito ở cây hoa hồng

hình 2

Hiện tượng thiếu nito ở cây hoa hồng từ trái qua phải mức độ thiếu hụt nito giảm dần
(hình 2)

Hiện tượng thừa, thiếu nito ở cây trồng khác


THỪA HOẶC THIẾU NITROGEN QUAN TRỌNG THẾ NÀO VỚI CÂY TRỒNG? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Đăng nhận xét