Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Falstaff Rose. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Falstaff Rose. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Vẻ đẹp hoa hồng leo Falstaff Rose

Là giống hồng leo ngoại được du nhập vào Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây, hoa hồng leo Falstaff Rose với màu đỏ thắm kết hợp với hư...