Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn chăm sóc hoa hồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chăm sóc hoa hồng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC PREV-B2

Phân bón lá sinh học Prev-B2   1. Đặc điểm của PREV-B2 • Bám dính, loang trải trên bề mặt và thẩm thấu tốt giúp tăng hiệu quả của các ...

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở CÂY HOA HỒNG

BỆNH HẠI CÂY HOA HỒNG - DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở một số nhà vườn trồng hoa hồng thường thấy hiện tượng đốm đen ở đỉnh sinh trưở...