Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn sâu bệnh hại cây trồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sâu bệnh hại cây trồng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

TÌM HIỂU CÁCH BỌ TRĨ GÂY HẠI HOA HỒNG

Tìm hiểu cách bọ trĩ gây hại hoa hồng Quan sát vườn hồng thấy những nụ hoa bị lấm tấm vết thâm, trên lá cũng xuất hiện hiện tượng tương tự...

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở CÂY HOA HỒNG

BỆNH HẠI CÂY HOA HỒNG - DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH ĐỐM ĐEN Ở một số nhà vườn trồng hoa hồng thường thấy hiện tượng đốm đen ở đỉnh sinh trưở...